'Al jaren duurzaam aan de weg aan het timmeren'

'Al jaren duurzaam aan de weg aan het timmeren'

Wie in de vroege ochtenduurtjes rond Amstelhoek even buiten is, loopt de kans om de hardlopende Roy Vorktegen het lijf te lopen. De directievoorzitter van de vestigingen van Alfa in Aalsmeer en Bleiswijk houdt dat vroegerennen graag in ere. “Dan begin je lekker fris aan de dag.”

Alfa Accountants en Adviseurs is een grote organisatie in Nederland. Met meer dan duizend werknemers is er veel kennis, kunde en vaardigheden aan boord. Qua marketing en klantbeleving is Alfa vooral heel lokaal. Van oudsher is de organisatie sterk geworteld in de agrarische sector, maar vanaf de jaren zeventig is de slag gemaakt naar het mkb. 

Sparren over dienstverlening
Oorspronkelijk was Alfa actief als accountantsorganisatie in de samenstel- en controlepraktijk. Later is daar fiscale advisering aan toegevoegd. De volgende uitbreiding kwam met bedrijfskundige advisering. “Wij helpen onze klanten met kengetallen, waar sta je en hoe doet de concullega het?” 

Alfa Accountants en Adviseurs, sterk in advisering

Daarnaast is er ook een tak IT-advisering. Klanten worden geholpen met de keuze en het implementeren van een IT-systeem. De 53-jarige Roy, die samen met Evie twee jongens heeft, is in 1991 in dienst getreden bij Alfa, met als standplaats Aalsmeer. Aanvankelijk hield hij zich bezig met inhoudelijk klantenwerk op het gebied van accountancy, tegenwoordig bestaat zijn werk voornamelijk uit het managen van de kantoren en het sparren met klanten over de dienstverlening van Alfa. “We praten dan over missie, visie en strategie. Welke drijfveren heb je als ondernemer, waar wil je naartoe en hoe kunnen wij als Alfa onze dienstverlening daarop laten aansluiten.”

Alfa is reeds jaren geleden de ‘groene’ weg ingeslagen. Sinds 1 december 2014 is Alfa gecertifi ceerd als B-Corp. Dit is een snel groeiend netwerk van bedrij ven die excelleren op het gebied van transparantie, sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid. “Je mag jezelf een B-Corp noemen als je naast financieel resultaat ook nadrukkelijk duurzame en sociale doelen nastreeft”, legt Roy uit. “Los van zonnepanelen, elektrische auto’s en minimale printing is Alfa in handen van alle medewerkers. Als je het hebt over sociaal verantwoord ondernemen, dan scoren wij op dat stuk heel hoog.”

Groei
Alfa Aalsmeer groeit hard. Vele nieuwe klanten en medewerkers zijn in het afgelopen jaar verwelkomd. “In een jaar tijd zijn we in Aalsmeer-Bleiswijk met bij na 20% gegroeid. Ons cluster telt momenteel meer dan 100 medewerkers. Die aanwas zal blijven, omdat we daar vol op inzetten met een fantastisch gemotiveerd team. Al onze medewerkers zijn mede-eigenaar en zetten daardoor net dat extra stapje! Ik ben super trots op deze groep!”

Historie Alfa Accountants en Adviseurs
In 1942 wordt de Stichting Boekhoudbureau ‘Het Platteland’ opgericht, als reactie op het besluit om de Christelijke Boeren- en Tuindersbond te ontbinden. De CBTB weigerde namelijk toe te treden tot de NSB Landstand. Het Platteland, de voorloper van Alfa, diende als dekmantel voor contacten met de leden. Na de oorlogsjaren vindt er diverse keren een naamsverandering plaats. Op 1 mei 1997 gaan B.V. Accountantskantoor CBTB en ACB Accountants en Adviseurs B.V. op in Alfa Accountants en Adviseurs B.V. Een andere belangrijke datum in de geschiedenis van het kantoor is 29 april 1999. Door middel van een Management and Employee Buy Out (MEBO) komt een volledige medewerkersparticipatieregeling in de organisatie tot stand. Iedere medewerker met een vast contract, ongeacht functie, kan medeeigenaar van Alfa worden. In 2014 trad Alfa toe tot DFK International, een internationaal netwerk van accountantskantoren. Anno 2021 telt Alfa dertig vestigingen in Nederland, met het hoofdkantoor in Wageningen. De totale organisatie telt meer dan duizend werknemers.

'Bij held denk ik aan mijn vader'
Roy hoeft niet lang na te denken als hij de vraag krij gt wie hij als held ziet. Dat is namelij k zij n vader. “Hij was een hardwerkende man in de wereld van de bouw. In de ochtend ging hij al vroeg de deur uit en dan ging hij ’s avonds ook weer op pad om te studeren. Hij begon als timmerman, maar door zij n avondstudies heeft hij steeds mooie stappen kunnen maken. Hij werkte keihard en had altij d een goed humeur! Een pracht van voorbeeld voor mij . Nog steeds!”

ALFA ACCOUNTANTS EN ADVISEURS
Witteweg 3 | 1431 GZ Aalsmeer
088 - 253 11 00 | aalsmeer@alfa.nl
www.alfa.nl


Reacties