AM Groep blijft overeind

AM Groep blijft overeind
De AM Groep blijft waarschijnlijk toch grotendeels bestaan. De vijf gemeenten van Amstel- en Meerlanden hebben elkaar alsnog gevonden om gezamenlijk inwoners zonder werk aan een baan te helpen. Wat nu de AM Groep is krijgt daar een belangrijke rol in.

De gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen Ouder-Amstel en Uithoorn willen samen een nieuwe werkorganisatie opzetten. Haarlemmermeer was daar al mee begonnen, de andere vier willen nu aanhaken. De afgelopen maanden leek het er op dat zij een andere kant op wilden. Dat zou ten koste van de AM Groep zijn gegaan.
De AM Groep helpt mensen met een indicatie voor de sociale werkplaats aan een baan. Per 1 januarimoeten de gemeenten echter vanwege de Participatiewet iedereen zonder werk aan een baan helpen. In Haarlemmermeers perspectief: nu werken driehonderd mensen via de AM Groep, maar er zijn nog vijftienhonderd mensen die ook aan werk moeten worden geholpen.

In de plannen die de AM-gemeenten nu uitwerken zal de AM Groep waarschijnlijk grotendeels worden opgenomen. Uitgangspunt van de nieuwe werkorganisatie is dat deze alle huidige AM-medewerkers ondersteunt. Daarmee hebben zij continuïteit in hun werk.

In de nieuwe samenwerking bepalen de gemeente ieder voor zich hoeveel geld ze voor doelgroepen beschikbaar stellen.

De opdracht aan de nieuwe werkorganisatie kan dus per gemeente verschillen. Eind dit jaar moet duidelijk zijn hoe een en ander vorm krijgt.

De ondernemingsraad (OR) van de AM Groep, die fel protesteerde tegen de voorgenomen opheffing van het bedrijf, is positief. ,,De OR is blij te zien dat het bestuur van AM Groep aan het verzoek van de OR, om zorgvuldig diverse alternatieven voor de uitvoering van de Participatiewet en de gevolgen daarvan voor AM Groep te onderzoeken, gehoor heeft gegeven.’’

De OR zette veel druk op politici in de regio om de AM Groep te behouden.

BRON: Haarlems Dagblad, editie Haarlemmermeer

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties