De diepere betekenis van duurzaamheid

De diepere betekenis van duurzaamheid

De term duurzaamheid wordt de afgelopen jaren veelvuldig gebezigd. Ook Rabobank is voorvechter van een duurzame regio.

Een prachtig voorbeeld is onze steun aan de volledige verduurzaming van het beroemde Forteiland Pampus. Zij gaan 100% zelfvoorzienend en fossielvrij opereren, een nationaal unicum. Met de financiering van een speciale bio-vergister kunnen we er voor zorgen dat organisch afval direct kan worden omgezet in groene energie, die vervolgens weer op het eiland zelf wordt gebruikt. Dit project sluit naadloos aan op wat wij als coöperatieve bank nastreven: gezamenlijk werken aan duurzame oplossingen om de (zo broodnodige) energietransitie te versnellen, zodat ook de generaties na ons zorgeloos kunnen leven. Een waardevolle investering.

Even terugkomend op de term duurzaamheid: wat ik wil overbrengen is dat duurzaamheid voor onze bank en onze medewerkers en voor mij veel meer betekent dan alleen zuinig omgaan met het milieu. Wij streven in alles duurzaamheid na, dus ook in relaties.
Of het nu om mensen gaat die bij ons een hypotheek hebben afgesloten, ondernemers die we helpen of jongeren met wie we graag aan een financieel redzame toekomst werken: we zijn op zoek naar oprechte, duurzame relaties die we 10, 20, 30 jaar of langer onderhouden, in goede én in slechte tijden.

Juist nu kijken we niet weg en proberen onze klanten en relaties bij te staan en te informeren, zoals dat hoort in een duurzame relatie. We blijven onze vertrouwde dienstverlening verlenen en trekken ook in moeilijke tijden samen op. Daarnaast blijven we ook lokaal betrokken.

We hebben bijvoorbeeld voor verschillende beroepsgroepen, waaronder horecapersoneel, face-shields beschikbaar gesteld en we ondersteunen prachtige lokale hulp-initiatieven die in de verschillende lokale kernen spontaan ontstaan. De veerkracht die wordt getoond om elkaar te helpen en samen te werken vind ik een prachtig, hoopvol en duurzaam signaal. Ik ben er van overtuigd dat we, doordrongen van de brede betekenis van duurzaamheid, samen moeilijke tijden aan kunnen, op weg naar een prachtige duurzame toekomst.

Ugur Pekdemir is directievoorzitter van Rabobank Amstel en Vecht. Samen met klanten, leden en partners zet de coöperatieve Rabobank zich in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. In zijn columns geeft Ugur zijn kijk op deze actuele thema’s.

 


Reacties