De nieuwe Ondernomer

De nieuwe Ondernomer

“Dus u bent een ondernomer?” vraagt de student aan mij. Huh? Wat zegt hij nu? Links en rechts hoor ik wat gelach en de jongen in kwestie loopt rood aan. Stamelend verbetert hij zichzelf: “Ehh, ik bedoel ondernemer.” Ik kijk de zaal vol Hbo-studenten in en antwoord: “Ja, eigenlijk ben ik een ondernomer.”

De studenten in de zaal staan aan de start van hun opleiding om ondernemer te worden. In de komende jaren leren ze alles over de A’s van ondernemen: aandurven, aangaan, aanvangen, aanpakken, aanvaarden en actief blijven. Op basis van mijn eigen ervaring zou ik nog een ‘A’ willen toevoegen. De ‘A’ van aanpassen. Corona, oorlog, inflatie zijn allemaal zaken waar we geen invloed op hebben, maar een goede ondernemer overleeft door op tijd aan te passen.

Ik spreek de studenten toe in het kader van een upcycle challenge waar zij aan meedoen. Mijn bijdrage aan deze challenge heeft betrekking op een project dat ik als kwartiermaker met anderen ben gestart. In anderhalf jaar tijd heb ik circulaire ondernemers aan elkaar verbonden en met elkaar een circulaire hotspot gerealiseerd. Het project behelst alle ‘A’s’, inclusief aanpassen. Want we kunnen niet blijven produceren en consumeren zoals we altijd deden. De ondernemer van nu kan niet alleen maar gericht zijn op morgen, op méér of op maximalisatie van de winst, het anders doen.

Het project ademt circulariteit, maar als het gaat om fashion, ben ik dan een ondernemer of “ondernomer”? Gelukkig zie ik, ook in de fashion, een groeiend bewustzijn als het gaat om de productie, de logistiek en verpakkingsmaterialen. Vanuit mijn eigen cirkel van invloed probeer ik deze ontwikkelingen aan te jagen, maar neem soms te weinig rust om goed te kijken naar hoe ik mijn eigen handelen nog meer kan aanpassen.

“Erik, je term ondernomer, is eigenlijk heel mooi”, vervolg ik mijn antwoord. “De ondernemer van vandaag is niet alleen gericht op de toekomst, maar maakt een verbinding met het verleden.” Het is precies de kern die ik de studenten wil meegeven en die mij ook weer even bewust maakt van mijn eigen keuzes. Stilstaan bij wat ik heb ondernomen om mee te nemen in het ondernemen van vandaag of morgen.

En denk erom: ondernoom altijd in stijl.

Christiaan Sijnen is expert op het gebied van mode, stijl, non- verbale communicatie en meer. Vanuit zijn winkel in Aalsmeer adviseert en kleedt hij uit de hele regio honderden ondernemers. www.gentlemensplace.com


Reacties

WhatsApp us!