Dga, maak optimaal gebruik van de WKR

Dga, maak optimaal gebruik van de WKR

In verband met de coronamaatregelen is voor 2020 de vrije ruimte van de WKR verhoogd naar 3 procent voor de eerste 400.000 euro van het fiscaal loon van de onderneming. Dat betekent dat de dga al bij een loon van 80.000 euro, het maximale bedrag van 2.400 euro mag ontvangen zonder belastingheffing!

Lees ook: ‘Verlaag’ het gebruikelijk dga-salaris met de Werkkostenregeling! >>

Werkkostenregeling (WKR)
Onder de WKR mag een werkgever maximaal 1,7 procent voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon plus 1,2 procent van de resterende loonsom besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor werknemers. Dit is de 'vrije ruimte'. De werkgever moet deze dan wel aanwijzen als zogenoemd eindheffingsloon (bijvoorbeeld door ze als zodanig te labelen in de administratie). Over de zojuist bedoelde vrije ruimte hoeft geen loonheffing te worden afgedragen. Over het bedrag dat daarboven uitstijgt, betaalt de werkgever een eindheffing van 80 procent (maar zonder verdere inhoudings- of afdrachtplicht). Naast vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen binnen de vrije ruimte kan de werkgever nog zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen die gericht zijn vrijgesteld of waarvan de waarde op nihil wordt gesteld ('nihilwaardering').

Gebruikelijkheidstoets
Uitgangspunt is dat de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen de gebruikelijkheidstoets doorstaan, dat wil zeggen niet meer dan 30 procent afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. De Belastingdienst hanteert de beleidsregel dat bij voldoende vrije ruimte een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling tot een bedrag van 2.400 euro sowieso (dus zonder verdere onderbouwing) als gebruikelijk wordt aangemerkt. De zojuist bedoelde afwijking van 30 procent geldt niet voor deze beleidsregel.

De dga doet er slim aan te bekijken of er voldoende vrije ruimte is om zichzelf een vergoeding van 2.400 euro toe te kennen.

Lees meer

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties