Gemeente Leiden werkt aan de toekomst!

  Gemeente Leiden werkt aan de toekomst!

Ieder bedrijf koopt producten in: papier, een laptop en wellicht een auto. Gemeente Leiden koopt veel in voor onze stad: straatstenen, vuilnisbakken, sportvoorzieningen, lantaarnpalen, fietsenrekken en bushokjes bijvoorbeeld. Dat inkopen doen zij steeds vaker op een duurzame manier.

Gemeente Leiden wil ook in de toekomst een stad zijn waar het fijn wonen is. Dat betekent een duurzame stad met aangename temperatuur, droge voeten, betaalbare energie en schone lucht. Een stad waar iedereen een bijdrage kan leveren door te werken, te leren en samen te leven, kortom: een stad met een duurzame economie.

Stimuleren
Dit bekent dat Gemeente Leiden ook bedrijven in Leiden en in de Leidse regio stimuleert om
te verduurzamen. Een van de manieren waarop we dat doen, is door duurzaam in te kopen, zoals onlangs voor nieuwe bushokjes.

Binnenkort worden in Leiden zo’n 180 bushokjes geplaatst, waarvan de kosten voor het milieu ruim 70% lager zijn dan de standaard milieubelasting. Dat is gelukt doordat Gemeente Leiden de aanbieders heeft gevraagd om de levenscyclusanalyse (LCA) van de voorgestelde bushokjes aan te leveren. De milieueffecten van die LCA werden vertaald naar euro’s. De bedrijven die zich inschreven voor deze tender, konden hiervoor maximaal 20% van de punten scoren (hoe lager de milieu-impact, hoe hoger de score). Dit resulteerde in creatieve en innovatieve oplossingen. Nog niet eerder werden de milieukosten in een aanbesteding voor bushokjes uitgevraagd.

Het resultaat: de nieuwe bushokjes zijn een enorme verbetering voor het milieu en zijn financieel interessant voor de gemeente. De bankjes zijn van bamboe, de verlichting dimt ’s avonds, er ligt een zonnepaneel op het dak
en voor het transport voor onderhoud wordt gebruik gemaakt van elektrische cargofietsen. De duurzaamheidsdoelstellingen van Gemeente Leiden worden hierdoor zichtbaar in het straatbeeld.

Oproep
Met dit voorbeeld heeft de stad ook een bijdrage geleverd aan de verduurzaming en innovatie van een markt die tot op dat moment onbekend was met het inzichtelijk maken van de milieukosten van hun product. En dat wil Gemeente Leiden vaker gaan doen, want zij maken werk van duurzaamheid. Dus heb je een bedrijf of organisatie en wil je graag producten of diensten inzetten voor Gemeente Leiden? Bedenk dan hoe je je bedrijf kunt verduurzamen als je langs een bushokje fietst!

 


Reacties