Grenzeloos ondernemen: bereid je goed voor, ook fiscaal

Grenzeloos ondernemen: bereid je goed voor, ook fiscaal Foto: Michel ter Wolbeek

Nederlanders doen graag zaken over de grens. We zijn daar goed in. Dat is min of meer begonnen met de VOC - destijds het grootste handelsbedrijf ter wereld. En ook tegenwoordig zijn we succesvol over de hele wereld. We tonen lef en hebben een ondernemingsgeest. En we spreken onze talen. Misschien niet altijd even feilloos, maar we doen het toch maar. Dat deed ook de ondernemer die het internationale gezelschap mede namens zijn vrouw hartelijk wilde bedanken: “I thank you from the bottom of my heart and also from my wife’s bottom”.

Even daarvoor had zijn compagnon de kok van de gastheer gecomplimenteerd: “I want to thank your cock for the lovely dinner”. De gastheer knikte. En beet tegelijkertijd uit alle macht op zijn lip, net niet in lachen uitbarstend. Schaadt dit de business, doet u hierdoor minder succesvol zaken? Wie zal het zeggen.

Net als bij nationaal zakendoen, gaat het ook in andere landen erom dat er een vertrouwensband wordt opgebouwd. Uiteraard zijn soft skills als communicatieve vaardigheden, doorzettingsvermogen, doelgerichtheid, teamwork en strategisch denken van groot belang voor uw slagingskans. Maar uiteindelijk draait het om de kwaliteit van de geleverde dienst of het geleverde product. Een goede voorbereiding daarbij loont. Ook op fiscaal terrein.

Stel, als Nederlandse ondernemer gaat u producten en diensten leveren in het buitenland. Wat zijn op hoofdlijnen de fiscale aandachtspunten? Ik zou in elk geval de volgende vragen aan u stellen. En u het volgende op het hart drukken.

- Hoe worden de buitenlandse activiteiten gestructureerd? Vanuit de eigen Nederlandse B.V.? Of via een buitenlandse dochtermaatschappij? Of misschien aan de hand van een vaste inrichting? Bij een juiste opzet kunnen kosten worden bespaard. En in het buitenland belaste winsten geheel belastingvrij naar Nederland worden gehaald.
- Hoe worden de buitenlandse activiteiten gefinancierd? U wilt niet tegen rente-aftrekbeperkingen aanlopen. Beperk ook de valutarisico’s.
- Hoe wordt uzelf beloond? Via een salary-split kan een mooi fiscaal voordeel worden behaald.
- Heeft u voldoende aandacht besteed aan de specifieke internationale BTW-aspecten? Het vooraf goed regelen van de internationale BTW-positie voorkomt nadelige fiscale consequenties. Dat begint bij de opmaak van een correcte factuur (tientallen factuurvereisten);
- Heeft u een onderbouwing van de interne verrekenprijzen (transfer pricing)? Bent u op de hoogte van de documentatieverplichtingen? In toenemende mate is de Nederlandse Belastingdienst daar alert op. Datzelfde geldt voor de buitenlandse Fiscus.
- Reduceer buitenlandse bronheffingen (bijvoorbeeld dividendbelasting of bronhe ngen op royalties). Dat kan soms via een relatief eenvoudige U-bocht.

Vooruit, nog eentje tot slot. Het kan iedereen overkomen. In de jaren ’60 had onze onvolprezen Minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns - in zijn schaarse vrije tijd een verwoed paardenfokker - een ontmoeting met John F. Kennedy. Kennedy vroeg Luns naar zijn hobby’s. “Well Mr. President”, zei Luns. “I fok horses”. “Pardon?’”reageerde Kennedy. “Yes indeed! Paarden!”

Tom Domic is belastingadviseur en directeur klantrelaties bij Berghoef Accountants en Adviseurs in Aalsmeer. Geboren in het jaar vóór
de eerste menselijke stap op de maan. Vindt dat een fiscalist op alle fiscale terreinen thuis moet zijn en stopt daarom pas met het lezen van vakbladen bij pensionering - nog lang niet. Vindt ook dat voor een belastingadviseur goed luisteren en doorvragen belangrijker is dan zelf praten. Helden: Johan Cruijff, eigen vader en Kuifje. In willekeurige volgorde. Kan ontroerd raken door: mondharmonica klanken en ingetogen onbaatzuchtigheid.

“Alleen kun je niets, je moet het samen doen “(J. Cruijff)

 


Reacties