Groen is Poen! Of is het: Doen is Poen?

Groen is Poen! Of is het: Doen is Poen?

Groen is Poen. Dat is het thema voor deze editie. Op zich een waarheid als een koe. Groen is de kleur van de dollar: het ultieme symbool van geld. Daarnaast stimuleert de overheid met financiële tegemoetkomingen en subsidies allerlei "groene" milieuvriendelijke maatregelen. Dus groen is inderdaad poen.

Maar poen is in deze tijden van Coronacrisis vanuit mijn notariële bril vooral doen! Dus wat mij betreft had het thema in deze door Corona beheerste periode net zo goed "Doen is Poen" mogen zijn. Met andere woorden; regel je zaken en dat gaat je vanzelf geld opleveren. Mijn eerste leermeester zei altijd tegen de cliënten: "je kunt het maar beter regelen en niet meer piekeren, in plaats van piekeren en het niet regelen!"

Regelen
Immers, het is volstrekt onzeker wat het Coronavirus voor onze gezondheid en onze economie gaat betekenen. Mijn advies aan u is daarom nu uw zaken goed te regelen, voordat het te laat is. Romeo Delta, oftewel: Regel Dat!

Kan er doorgepakt worden als u ernstig ziek bent? Hebt u uw levenstestament en uw (langstlevende) testamenten op orde? Met een levenstestament kunnen uw naasten indien u daartoe fysiek of mentaal niet in staat bent namens u doorpakken en met een goed testament kunt u de erfbelastingdruk zo laag als mogelijk houden.

Met een goed schenkingsplan, geeft u geld weg aan de kinderen, maar bespaart u erfbelasting. Zit uw onderneming in de juiste rechtsvorm? Wellicht is het nu een goed moment om eens aan een gang richting de b.v. te denken, met het oog op de beperking van uw risico op aansprakelijkheden.

Notariële akte
Hebt u die leningen, die u aan uw goede vrienden verstrekt hebt, goed vastgelegd? Een lening vastleggen in een notariële akte verschaft u een executoriale titel. Hiermee kunt u sneller en goedkoper doorpakken indien de geldlener niet aan zijn verplichtingen voldoet en slechts een vage kennis blijkt te zijn. Hebt u de juiste zekerheden gevraagd? En zijn die op de juiste manier verstrekt bij notariële akte?

Sterel Notarissen is gewoon open in deze dagen. Uiteraard kunt U ook een facetime gesprek via whatsapp met mij hebben (06-55812767) of mailen (fsterel@sterelcs.nl). Voor een akte goed en snel gaat u naar Sterel!

Frank R. Sterel, woonachtig in Naarden, is sinds 2004 eigenaar van Sterel c.s., Notariaat, Estate Planning & Mediation met vestigingen in Uithoorn, Amsterdam en Abcoude. Hij woont samen en heeft 3 kinderen. Hij doet graag aan fitness en leeft volgens het motto: Beter één keer rijk, dan altijd arm.

 


Reacties