Hoeveel smartengeld krijgt u bij letselschade in 2021?

Hoeveel smartengeld krijgt u bij letselschade in 2021?

Om een idee te krijgen van de hoogte van uitkeringen voor smartengeld (dus bovenop de materiële schadevergoeding) in letselschade zaken heeft de Letselschaderaad richtlijnen opgesteld voor licht letsel.

Licht letsel in de volgende categorieën ingedeeld:

Smartengeld bij beperkt tijdelijk letsel: tot € 875

  • Oppervlakkig en beperkt letsel met een herstelperiode van 2 maanden. Denk hierbij onder meer aan schaafwonden, kneuzingen, eerstegraads brandwonden en beperkte, niet-ontsierende littekens.

Smartengeld bij letsel met korte medische behandeling: van € 575 tot € 1.725:

  • Er is sprake van een herstelperiode van twee tot vier maanden. Denk onder meer aan (lichte) hersenschudding of whiplash met restloos herstel, forse verzwikking of verstuiking, een gebroken rib en enkele dagen arbeidsongeschiktheid.

Smartengeld bij letsel met een herstelperiode van vier tot zes maanden: Van € 1.150 tot € 2.125

  • Letsel met een uiteindelijk restloos herstel (op eventueel wat beperkte, niet-ontsierende littekens na), waarvoor medische en/of therapeutische behandeling heeft plaatsgevonden. Denk hierbij onder meer aan gevallen van korte ziekenhuisopname, bij ‘eenvoudige’ botbreuken, indien sprake is van een aantal weken tot enkele maanden arbeidsongeschiktheid en tijdelijke hulpbehoevendheid.

Hoeveel smartengeld krijgt u bij zwaarder letsel?
Voor zwaarder letsel wordt onder andere de Smartengeldgids geraadpleegd. Dit is een verzameling van rechterlijke uitspraken. De uitspraken zijn gecategoriseerd in het soort letsel (letsel aan het been, arm, oog, neurologisch letsel, littekens, etc) en de oorzaak van het letsel (ongeval, mishandeling, medische fout etc).

Smartengeld bij whiplash
Kijken we naar de bedragen van een veelvoorkomend letsel als whiplash, dan liggen de bedragen tussen de € 2.000 en € 48.000 voor zeer ernstige gevallen. In 2020 heeft het Gerechtshof een bedrag van € 30.000 toegewezen aan een rij-instructeur met een ernstige whiplash.

Zeer ernstig letsel
De hoogste bedragen, meer dan € 100.000 tot € 200.000 worden toegewezen voor neurologisch letsel met zeer ernstige gevolgen, waarbij het slachtoffer vaak volledig afhankelijk is van volledige verzorging door anderen en bijvoorbeeld verpleegd moet worden in een instelling.

Wil je weten wat de hoogte is van smartengeld bij jouw letsel? Bel of mail dan vrijblijvend met één van onze letselschadeadvocaten op 072-5744409, of info@boddaertadvocaten.nl.

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties