‘KWART AMSTELVEENSE ONDERNEMERS ZAL CRISIS MOGELIJK NIET OVERLEVEN’

‘KWART AMSTELVEENSE ONDERNEMERS ZAL CRISIS MOGELIJK NIET OVERLEVEN’

In de enquête die de Denktank Lokale Steun Bedrijfsleven onlangs in Amstelveen heeft uitgezet, geeft meer dan een kwart van de ondernemers aan dat zij de crisis waarschijnlijk niet zullen overleven. Dat is schrikbarend hoog. De meeste respondenten hebben 40 tot 60% omzetverlies. Twee derde maakt gebruik van overheidssteun. Een derde denkt of komt hiervoor niet in aanmerking. Lokale steun is hard nodig!

Voor veel ondernemers duurt de crisis nu echt te lang. Het water staat hen aan de lippen. Lokale steun is nodig om te overleven en na Corona zo snel mogelijk weer omzet te genereren. Ondernemers geven via de enquête aan geholpen te zijn met financiële steun, investeringen en kwijtschelding. Een andere groep ondernemers denkt meer aan netwerken, adverteren, promotie.

Denktank in gesprek met gemeente over steunpakket en herstelplan

Op 17 maart presenteerde Darshan Sloot, directeur Ondernemersvereniging Amstelveen namens de Denktank de resultaten van de enquête tijdens het Platform Ondernemend Amstelveen (POA) aan wethouder Floor Gordon en de medewerkers van het team EZ. Tijdens dit overleg werd ook gebrainstormd over uitvoering en planning van de actiepunten uit het concept Herstelplan voor ondernemers na Corona. Daan Kroone, eigenaar DAY Foodbar en voorzitter KHN Amstelland: “We zijn vanaf april 2020 al met elkaar in gesprek, een maand na de eerste lockdown. Het is tijd dat er nu echt iets tot stand komt! Ondernemers wachten met smart op de wederopbouw van hun bedrijven.”

Darshan Sloot: “Het was goed om tijdens het POA te vernemen dat wethouder Floor Gordon en het team EZ noodlijdende ondernemers waar nodig echt wil ondersteunen en dat zelfs maatwerk mogelijk is. En nog belangrijker, dat er geld beschikbaar is voor goede plannen en initiatieven en dat het MKB zeker niet hoeft te vrezen dat de pot met geld uit het Corona noodfonds straks vergeven is. Er is in elk geval een miljoen beschikbaar. En als er meer nodig blijkt te zijn dan komt dat er.”

Vervolgstappen

De Denktank heeft een uitgebreide reactie gegeven op het concept Herstelplan voor Ondernemers na Corona. Binnen twee weken komt de gemeente hierop terug. De oproep aan de gemeente luidt: ‘Bied ruimte om te ondernemen!’ en bied maatwerk waar mogelijk. Over vier weken zal het uitgewerkte herstelplan tijdens het POA door wethouder Gordon worden vastgesteld en voorgelegd aan het college.

Een herstelplan moet volgens de denktank op de korte termijn gericht zijn. De toekomst is nog veel te onvoorspelbaar. Daarom extra aandacht voor:

  • Gedoogbeleid en vergunningen: handhavingsbeleid van controle naar samenwerking, snelle doorlooptijd en versoepeling vergunningen.
  • Financiële steun: verruiming, verlenging, verhoging subsidie anderhalve meter maatregelen en verlenging looptijd en uitstel aflossing MKB Noodlening.
  • Lokale lasten verminderen waar mogelijk.
  • Stimuleringsfonds voor uitrol initiatieven na Corona.
  • Advies, training en coaching pool.
  • Actieplan winkel en horecagebieden.
  • Promotie ‘Koop lokaal!’ en andere ondernemersinitiatieven.

Ondernemers in nood of met vragen, neem contact op met het Ondernemersloket!

Ondernemers in nood, met vragen of twijfel kunnen contact opnemen met het Ondernemersloket van de gemeente via 020-5404911 of ondernemersloket@amstelveen.nl. Of neem rechtstreeks contact op met de accountmanagers lokale bedrijven, Tom van Dijk en Wendy Masselink.

Overige vragen of behoefte aan een luisterend oor?

Neem contact op met de Denktank Lokale Steun Bedrijfsleven via 020-6403071 of stuur een email naar darshan@oa-amstelveen.nl.

Deelnemers Denktank Lokale Steun Bedrijfsleven

Darshan Sloot (directeur OA), Daan Kroone (DAY Foodbar/voorzitter KHN Amstelland), Gonnie van Rietschoten (Van Rietschoten Tweewielers/bestuurslid VAD), Jeroen Franken (Blue Fish Social Media/vice voorzitter OA), Jeroen Wendelgelst (Advocaat voor Beleggers en Ondernemers), Carrol Buenting (BuentingSport), Arie Bast (CFO Volvo Bangarage), Miriam Geerlings (Regiomanager KHN).


Reacties