‘Leer omgaan met emotie en agressie’

‘Leer omgaan met emotie en agressie’

In opdracht van OVD Opleidingen verzorgt Buro Acting de training ‘Klantgericht werken in coronatijd’ en de training ‘Omgaan met emotie’. Deze trainingen worden niet alleen op locatie gegeven, maar zijn ook online te volgen via Zoom, Big Blue Button en Teams.

“De coronacrisis vraagt momenteel iets anders van medewerkers in de Retail”, geeft Rinco aan. “Zij krijgen te maken met richtlijnen die voorgeschreven zijn door het RIVM, maar ook met protocollen vanuit de sector en/of het bedrijf. Ik leer het winkelpersoneel hoe ze in deze situaties de regie kunnen krijgen en behouden. Dit doen we door bewustwording over wat er gebeurt, wat het intern met henzelf doet en hoe je het kunt beïnvloeden, zowel verbaal als non-verbaal.”

Alles draait om gedrag en communicatie, stelt Rinco. “Door het coronavirus en de regels die daarmee gepaard gaan, ontstaan zowel bij het winkelpersoneel als bij klanten spanning. Vaak gaan mensen dan onbewust anders communiceren. Ze worden directer of kortaf.

Dit roept bij de ander weer irritatie op, waardoor die de regie veelal verliest. Ook ontstaat door dit alles veel negatieve energie en dat is uitputtend. In de winkels hebben we door corona te maken met ander gedrag en hoe ga je daar dan het beste mee om? Dat leer je op die trainingen.”

Lees meer

 


Reacties