MareGroep en Servicepunt Werk gaan samenwerken in een nieuwe organisatie

MareGroep en Servicepunt Werk gaan samenwerken in een nieuwe organisatie

Het afgelopen jaar werkte de Gemeenschappelijke Regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) aan een toekomstvisie. De GR KDB is de overkoepelende organisatie van zowel MareGroep als Servicepunt Werk (SPW). Aanleiding voor de nieuwe toekomstvisie zijn met name de landelijke en lokale ontwikkelingen in het sociaal domein. Deze vragen om een verdere doorontwikkeling van MareGroep en SPW met als resultaat een flexibele en toekomstbestendige GR KDB.

Hét verbindingscentrum in de regio
De toekomstvisie, met als uitgangspunt de GR KDB als verbindingscentrum voor werk, ontwikkeling en re-integratie in de regio, is in samenwerking met FSA Support uitgewerkt in een businesscase. Uitkomst hiervan is het opzetten van een nieuwe organisatie met een nieuwe naam waarbinnen in een  gestroomlijnd proces het best mogelijke resultaat en de beste uitstroom wordt georganiseerd. Slimmer, beter en goed herkenbaar voor medewerker, klant en werkgever.
Het Algemeen Bestuur van de GR KDB stemde hier recent mee in. “Door het samengaan van MareGroep en SPW ontstaat er een organisatie waarbij integrale aansluiting binnen het sociaal domein wordt gerealiseerd. Eén herkenbaar loket met achter de deur een gestroomlijnd proces waarbij de klant voorop staat, dat is waar wij aan gaan werken” aldus Rinco Knoop, directeur GR KDB. “Ik kijk er naar uit om samen met de collega’s te gaan bouwen aan deze nieuwe organisatie en verdere optimalisatie van het klantproces.”

Lees meer

 


Reacties