PICTURAE ONTSLUIT DE GESCHIEDENIS

PICTURAE ONTSLUIT DE GESCHIEDENIS Foto: Michel ter Wolbeek

“Ik gun het iedereen om op een plek te werken, waar je het fijn hebt. Het leven is veel te kort om met tegenzin aan het werk te gaan.” Bruno Giebels, CEO van Picturae, spreekt met zijn hart wanneer hij deze woorden uit.

Documenten, planten en insecten voor de eeuwigheid digitaal bewaard

Picturae is zonder twijfel een speciale onderne- ming. Het bedrijf bestaat al 25 jaar, maar slechts weinig mensen kennen het. Bruno en zijn mede- werkers opereren namelijk in een nichemarkt: het digitaliseren van erfgoedcollecties. Musea, bibliotheken en archiefinstellingen vanuit de hele wereld maken gebruik van de diensten van Picturae om hun collectie te digitaliseren en online toegankelijk te maken.

Gevoelige stukken
Bruno licht toe: “Wij ontsluiten het erfgoed, dat tot nu toe verstopt lag in dozen en in kelders. Met het digitaliseren van al deze stukken en onze zelf ontwikkelde software wordt alle informatie zichtbaar en vindbaar.” Er is een brede variatie aan waardevolle documenten, die gedigitaliseerd worden: van familieboeken tot aan complete overheidsbestanden. Ook heel gevoelige zaken vallen hieronder. Bruno: “We zijn nu in Duitsland bezig met het nationale archief uit de periode in Duitsland van 1933 tot 1945. Dat ligt gevoelig qua informatie en het is een kwetsbare collectie.” Voor dit soort opdrachten verplaatst Picturae haar machines en materialen naar de locatie, waar deze stukken opgeslagen liggen.

Digitalisering
Bruno wijst naar een grote digitaliseringsmachine: “Daarnaast zijn we nu bezig met de notariële aktes uit de Gouden Eeuw voor het gebied rond Amsterdam. Pagina na pagina wordt gedigitaliseerd. We gebruiken ook artificial intelligence om de handgeschreven tekst om te zetten in getypte tekst.” De boekruggen liggen in een holte, zodat de boeken zo min mogelijk beschadigd worden. De CEO heeft voor ieder personeelslid een vriendelijk woord en er hangt een heel prettige sfeer. “Mensen met allerlei achtergronden werken hier: hoog en laag opgeleid, autochtoon en allochtoon. Van kunstgeschiedenisstudenten tot huismoeders, maar ook projectmanagers en engineers, die ervoor willen zorgen dat archiefstukken digitaal behouden blijven voor opdrachtgevers zoals de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum. Het is dankbaar werk, want onze klanten zijn altijd enorm blij wanneer hun stukken volledig gedigitaliseerd en dus veiliggesteld zijn.”

Plezier
Picturae heeft 140 mensen in dienst, waaronder ca. 35 software developers, maar kan best nog een aantal extra professionals gebruiken. “Als je toch ontwikkelaar bent en je voelt je aangesproken voor onze missie, het ontsluiten van erfgoed, dan kun je hier leuk werk doen. Ik zou het iedereen gunnen om bij Picturae te komen werken. Het leven is veel te kort. Je wordt er zelf gelukkiger van wanneer je op een plek zit waar je plezier heb. Die filosofie heb ik altijd al gehad. Natuurlijk is het spannend om je baan op te zeggen. Maar heb het lef om een baan te zoeken waar je blij van wordt!”

Insecten
Picturae digitaliseert niet alleen documenten, maar ook gedroogde planten en zelfs insecten. Bruno: “In de hele wereld zijn er een paar honderd instituten, die grote collecties van insecten en herbaria hebben. In Nederland is dat bijvoorbeeld Naturalis. Dan praat je al gauw over collecties van miljoenen insecten. Deze insecten fotograferen we van drie kanten: van voren, van opzij en van bovenaf. Zo krijg je een compleet overzicht van elke soort flora en fauna die op deze manier voor eeuwig behouden blijft en toegankelijk wordt voor wetenschap en publiek.”Wat niet veel mensen weten, is dat Picturae in feite haar eigen versie van Wikipedia heeft opgezet. Bruno: “We hebben het crowdsourcingplatform ‘Vele Handen’. Vrijwilligers kunnen helpen met het beschrijven van een collectie; met het overtypen of aanvullen. Dat is heel succesvol; we hebben

  • vrijwilligers die dat Vaak melden zij zich aan via de erfgoedinstellingen, die hun achterban hiervoor benaderen.” Picturae maakt

het ook aantrekkelijk voor de deelnemers aan ‘Vele Handen’. “Mensen kunnen prijzen winnen door bijvoorbeeld de meeste informatie te controleren.”

Toegankelijk maken
Bruno geniet enorm van zijn werk: “Het is fijn om bij te dragen aan het behoud van de historie. Ik houd van geschiedenis. Ik interesseer me voor mijn eigen woonomgeving en de wereldgeschiedenis. Hier bij Picturae draag ik bij aan het bewaren, het makkelijk toegankelijk maken en het beschermen ervan."

PICTURAE
J. Duikerweg 14
1703 DH Heerhugowaard
072 - 535 57 69
contact@picturae.com
www.picturae.com


Reacties