SLIM: Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

SLIM: Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

Iedere werkgever in het MKB begrijpt de noodzaak van leren en ontwikkelen, helaas komt het echter niet vaak tot een structurele aanpak. Bijvoorbeeld doordat opleiding en ontwikkeling extra kosten met zich meebrengt, omdat er tijdsgebrek is of gewoonweg omdat bedrijven niet weten waar ze moeten beginnen. De SLIM-regeling moet hier verandering in brengen.

SLIM-regeling: extra subsidie voor het MKB

MKB-bedrijven kunnen SLIM-subsidie aanvragen van 2 maart 2021 tot 31 maart 2021 om loopbaan en ontwikkeladviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerker up to date te houden. Het doel van de SLIM-regeling is leren en ontwikkelen in het MKB te stimuleren. Gevolg: een sterke leercultuur en leerrijke werkomgeving in kleine bedrijven.

De subsidie kan worden ingezet bij:

  • Het inzichtelijk maken van scholings- en opleidingsbehoeften van medewerkers met als resultaat een opleidings- of ontwikkelplan.
  • Loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers. Je krijgt daarmee een beeld van hun wensen, ambities en vaardigheden van jouw medewerkers.
  • Het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen en implementeren van periodieke ontwikkelgesprekken met jouw medewerkers of het opschalen of uitbreiden van succesvolle projecten.
  • Voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg. 

Voor wie is de regeling?

Ondernemers binnen elke sector kunnen de subsidieaanvraag indienen. MKB-bedrijven kunnen maximaal € 25.000 subsidie ontvangen. Meer informatie hierover vind je op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Telefoon: 070 315 2111, e-mail: subsidieregelingSLIM@minszw.nl

Verzeker jouw organisatie van een goede loopbaanbegeleiding!

Voor optimale besteding van de SLIM-subsidie kies je voor een Noloc Register Loopbaanprofessional. Rose-Marie Lucas van Rooskleurig Coaching in Uithoorn is zo’n loopbaanprofessional bij jou in de buurt! Met haar deskundigheid van kwalitatief goed en persoonlijk loopbaanadvies haal je meer uit de SLIM voor jouw medewerkers. Bel of stuur een whatsapp voor gratis intakegesprek naar 06-5313 5015 of een e-mail naar info@rooskleurigcoaching.nl

Meer informatie vind je op www.rooskleurigcoaching.nl

Rooskleurig Logo V2.jpg


Reacties