Toename internationalisering Leiden goed voor de stad

Toename internationalisering Leiden goed voor de stad

De aanwezigheid van voldoende talent is een voorwaarde voor groei van de economie en het bedrijfsleven. Leiden City of Science 2022 zal zeker zorgen voor een aantrekkende werking op internationaal talent en op internationale congressen.

Leiden is altijd een internationale kennisstad stad geweest en wil dat in de toekomst ook blijven. In 2022 is Leiden European City of Science. Een prachtige kans voor Leiden als internationale kennisstad, en voor het Nederlandse kennisveld door haar excellente wetenschap, om zich te profileren op een vooraanstaand Europees podium. Het aantal internationals is de afgelopen jaren gegroeid tot 11% van het totaal aantal inwoners. Deze groep is divers en bestaat zowel uit kenniswerkers en studenten, als uit arbeidsmigranten en vluchtelingen. Ook het aantal internationale congressen in de stad is de afgelopen jaren toegenomen. Leiden is inmiddels de vijfde congresstad in Nederland. Dat internationalisering positief bijdraagt aan alle lagen van de maatschappij toont onder andere de spin-off op werkgelegenheid voor praktisch opgeleiden. Uit onderzoek is bekend dat een international zorgt voor 1.6 banen voor praktisch opgeleiden.

Lees meer

 


Reacties