Transformatie van Boerderij Kleine Vennep binnen Park 21

Transformatie van Boerderij Kleine Vennep binnen Park 21

Mijn grootouders waren eind jaren 20 van de vorige eeuw na de grote beurskrach in Amerika en de daarop volgende wereldwijde crisis in 1932 genoodzaakt onze boerderij te verkopen aan de Friesche levensverzekeringsmaatschappij onder het beding van het verkrijgen van een langdurig pachtcontract.

De toenmalige economische en landbouwcrisis werd gekenmerkt door extreem lage prijzen en het wegvallen van vraag uit de markt, omdat de burger geen geld had om zelfs dit goedkope voedsel te kunnen kopen.
Door samenvoeging van de belangen en de gronden van boerderij de Boterbloem met de gronden van boerderij Kleine Vennep ontstond onder de bezielende leiding van mijn grootvader Huibert Houtkooper een groot landbouwbedrijf van 80 hectare. Voor die tijd was dit een heel groot bedrijf met 15 man vast personeel, 28 trekpaarden en een eigen dekhengst om te zorgen voor sterke nakomelingen die voor de ploeg de zware Haarlemmermeerse klei konden bewerken.
De tweede wereldoorlog, de bezetting, de verwoesting en de honger legden in de samenleving pijnlijk vast hoe afhankelijk we waren van onze eigen voedselvoorziening en in de naoorlogse jaren met de wederopbouw was de algemene opinie ‘nooit meer honger’. Wat ooit begonnen was als de Gemeenschap voor Kolen en Staal ontwikkelde zich tot de EEG , thans EU, met een centraal doel en regelgeving voor het aansturen van de voedselproductie om armoede uit te bannen en voedselzekerheid voor de burgers te garanderen. De agrarische sector werd gestimuleerd om veel voedsel te produceren door het uitbetalen van gegarandeerde bodemprijzen op graan en deels op suiker. De werklust en innovatiekracht van de Nederlandse landbouw sector leidden tot een productieoverschot en een daling van de prijzen voor met name tarwe. De prijzen voor met name tarwe werden eind jaren 80 van de vorige eeuw zo laag, dat vanuit de EEG werd besloten dat agrarische bedrijven inkomensondersteuning kregen om hun voortbestaan, en dus veilig voedsel voor alle burgers, te kunnen blijven garanderen.

Lees meer

 


Reacties