Vernieuwde Amstelveenlijn is in gebruik genomen

Vernieuwde Amstelveenlijn is in gebruik genomen

Bij de start van het Amstelveenlijnproject werd de datum 13 december 2020 met rood omcirkeld. Op diedatum zou de nieuwe Amstelveenlijn moeten gaan rijden. Enkele dagen geleden is de nieuwe lijn 25 exact op deze datum in gebruik genomen. “Dit enorme project is binnen budget en tijdsplanning gebleven”, stelt Rob Ellerme er, wethouder verkeer en vervoer in Amstelveen. “We zijn heel blij dat we met de Amsteltram weer een goede verbinding hebben met Amsterdam.”

Vanaf het midden van de jaren 90 vervoerde lijn 51 dagelijks zo’n 30.000 reizigers van en naar Amsterdam. “Dit was destijds een hoogstandje;een tram die ook als metro kan fungeren”, zegt Ellerme er. De laatste jaren kreeg deze sneltram steeds meer te maken met storingen. Ook deden zich op deze lijn een aantal vervelende voorvallen voor. Het plan werd dan ook opgevat om de metro/tramlijn te vervangen. Met de komst van lijn 25, die de naam Amsteltram heeft meegekregen, is er weer sprake van een betrouwbare lijn. “De verwachting is, dat lijn 25 ook weer een van de drukkere regiolijnen gaat worden”, voorziet Ellerme er.

Sneller en veiliger
Een belangrijk verschil met de oude lijn 51 is dat de Amsteltram het tracé sneller en veiliger doorloopt. Dit heeft enerzijds te maken met de concentratie op de belangrijkste haltes in Amstelveen. Vier haltes zijn komen te vervallen. Drie kruispunten op de Beneluxbaan zijn ongelijkvloers gemaakt en hebben een verdiepte ligging. “Doordat de tram bij deze kruisingen geen andere verkeersdeelnemers meer tegenkomt win je snelheid en is het een stuk veiliger.” Als budget voor de vernieuwing was 300 miljoen euro gereserveerd. De Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Amstelveen en Amsterdam nemen 225 miljoen euro voor hun rekening. De beide gemeenten betalen samen 5% van dit bedrag. De resterende 75 miljoen euro wordt betaald door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Lees meer

 


Reacties