VMD Koster: praat met werknemers over hun pensioen

VMD Koster: praat met werknemers over hun pensioen

Voor veel bedrijven en hun werknemers blijft ‘pensioen’ een ongrijpbaar begrip. Er is behoefte aan duidelijkheid, met een realistisch en betaalbaar pensioen voor zowel werkgever als werknemer. Jan Zwiers, directeur en pensioenadviseur bij VMD Koster, vertelt.

“Steeds meer bestaande middelloon pensioenregelingen worden omgezet naar beschikbare premieregelingen”, weet Jan. “Dit doen ze om de regeling betaalbaar en beheersbaar te houden. Middelloonregelingen zijn de laatste jaren veel duurder geworden door de lage gegarandeerde rente. Hoewel de kosten bij een beschikbare premieregeling beter te controleren zijn, krijgen deelnemers minder zekerheid over het op te bouwen pensioen. Immers, er is geen afspraak over een bepaalde pensioenuitkering, maar over een bepaalde beschikbare premie.”

“Werkgevers met een middelloonregeling die het pensioencontract met de pensioenverzekeraar moeten verlengen, komen voor een lastig dilemma te staan”, vervolgt Jan. “Gaan we de extra kosten om de regeling voor te zetten zelf dragen? Laten we de deelnemer een hogere eigen bijdrage betalen? Of stappen we over naar een betere budgetteerbare beschikbare premieregeling? In de praktijk blijkt de laatste optie vaak de meest haalbare en reële.”

OVERGANG NAAR BESCHIKBARE PREMIE
“Wordt de regeling aangepast, dan moet de werkgever rekening houden met zijn zorgplicht voor medewerkers. Bij een beschikbare premieregeling heeft een deelnemer minder zekerheid dan bij een middelloonregeling. Er moet een inschatting gemaakt of een voormalige middelloon pensioenambitie nog haalbaar is. Soms zal er compensatie geboden moeten worden. Ook vragen de beleggingskeuzes en -risico’s om een goede uitleg. De werkgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de communicatie. Het inhuren van een specialist op dit gebied is daarom aan te raden.”

INSTEMMINGSRECHT
“Houd er ook rekening mee”, gaat Jan verder, “dat de OR instemmingsrecht heeft bij wijziging van de pensioenregeling. Een adviestraject rondom wijzigingen is complex. De OR beschermt de positie van de werknemers, maar helaas ontbreekt het bij de meeste ondernemingsraden aan de deskundigheid om de voorstellen zelfstandig te kunnen beoordelen. De OR doet er goed aan zelf ook een deskundig adviseur in te schakelen. VMD Koster kan die rol ook oppakken.”

JIP-EN-JANNEKEPENSIOEN
“Veel werknemers zijn sceptisch over pensioenregelingen. En dat terwijl het de werkgever veel geld kost. Bij VMD Koster zien we dit als een kans. Met onze innovatieve aanpak vragen we bij werknemers positieve aandacht voor hun pensioen. Dikwijls zijn werknemers verrast als ze horen hoeveel de werkgever ervoor betaalt. Ook de hoogte van de eigen bijdrage, de dekking bij overlijden en andere belangrijke punten in de regeling blijken bij veel werknemers onbekend. De kunst is om pensioen op Jip-en-Jannekeniveau uit te leggen en het concreet te maken. Denk aan: welk gevolg heeft uw hypotheekvorm en vermogen straks op uw pensioen?”

“Goede communicatie met werknemers over hun pensioenregeling is cruciaal. En niet alleen omdat werkgevers er veel voor betalen. Als er meer bekendheid gegeven wordt aan de pensioenregeling, zal dit ook meer op waarde worden geschat. Een goede regeling stelt werkgevers beter in staat om talent te werven en te behouden.”

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties