Wegens succes herhaald: seminar ‘Dossiervorming in 7 stappen’

Wegens succes herhaald: seminar ‘Dossiervorming in 7 stappen’

Met de komst van het nieuwe ontslagrecht (WWZ) is dossiervorming belangrijker dan ooit. De meeste werkgevers zijn echter onzeker over de kwaliteit van hun personeelsdossiers. Heeft u uw dossiers op orde?

Wille Donker advocaten nodigt u uit voor het seminar ‘dossiervorming in 7 stappen’. Wegens grote belangstelling wordt dit seminar dit jaar nogmaals aangeboden en wel op donderdag 15 oktober a.s. In een verhelderend seminar wordt u geïnformeerd over wat het nieuwe ontslagrecht voor uw personeelsdossiers in de praktijk betekent en hoe u hier praktisch mee om gaat. Na afloop van het seminar beschikt u over zeven concrete handvatten waarmee u uw personeelsdossiers laat voldoen aan de nieuwe eisen voor ontslag.

De punten die tijdens het seminar aan bod komen zijn:

• Wat is dossiervorming?
• Nut en noodzaak dossiervorming.
• Belangrijke momenten van dossiervorming.
• Hoe legt u het vast?
• Hoe brengt u het in de praktijk? 

14.45 uur Ontvangst
15.00 uur Dossiervorming in 7 stappen
16.00 uur Pauze
16.15 uur Hoe brengt u het in de praktijk
17.00 uur Borrel 

Aanmelden: www.willedonker.nl of per email via Jantine Meijer seminar@willedonker.nl.

Aanmelden seminar ´Dossiervorming in 7 stappen´

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties