Woonpartners Midden-Holland en Zuidrandflat in 2015 samen verder

Woonpartners Midden-Holland en Zuidrandflat in 2015 samen verder

Ministeriele goedkeuring

De nauwe samenwerking tussen de woningcorporaties Woonpartners en Zuidrandflat van de afgelopen 7 jaren wordt vanaf 2015 voortgezet in de vorm van één gezamenlijke organisatie. De dienstverlening aan de bewoners van deze woonvoorziening voor zelfstandig wonende ouderen wordt onveranderd voortgezet. Het huidige personeel komt in dienst van Woonpartners en blijft betrokken bij De Zuidrandflat.

Met het plaatsen van definitieve handtekeningen en de overdracht van de voorzittershamer draagt het bestuur van De Zuidrandflat het woongebouw voor zelfstandig wonende ouderen over aan Woonpartners. De fusie wordt formeel van kracht op 31 december 2014.

De minister van Wonen en Rijksdiensten en de toezichthouders, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw(WSW) en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), hebben inmiddels hun akkoord gegeven voor de fusie. Verder hebben de gemeenten Alphen aan de Rijn, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas, die het werkgebied van Woonpartners Midden-Holland vormen, met het fusievoornemen ingestemd.

Ook de bewoners van de Zuidrandflat en de beide huurdersbelangenorganisaties die Woonpartners rijk is, de Huurdersbelangenorganisatie Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle (HWZM) en de Stichting Huurders Woonbelangen Midden-Holland (HWHM) hebben met het fusievoornemen ingestemd.

Dienstverlening

“Het bestuur van de Zuidrandflat is heel tevreden over de afspraken, die met Woonpartners over de toekomstige dienstverlening zijn gemaakt” aldus Frits Gardenbroek, voorzitter van het bestuur.

“De Zuidrandflat en Woonpartners Midden-Holland werken al geruime tijd op een goede manier samen. Door de uitstekende onderlinge verstandhouding is ook de voorbereiding van de fusie prima verlopen. Wij zullen de dienstverlening aan de huurders van de Zuidrandflat op hetzelfde hoge niveau voortzetten” beloofde René Mascini, directeur-bestuurder van Woonpartners.

De fusie heeft geen gevolgen voor de dienstverlening aan de bewoners. De Zuidrandflat biedt veilige en comfortabele huisvesting voor zelfstandig wonende ouderen. Eerst specifiek voor mensen met een humanistische achtergrond, later voor een breder publiek. Het woongebouw kent een ruime gemeenschappelijke ontmoetingsplek waar met behulp van vele vrijwilligers, afkomstig uit de Zuidrandflat zelf, activiteiten voor de bewoners en op beperkte schaal voor de omgeving georganiseerd worden. Het pand is verder uitgerust met een uitgebreid domotica-systeem voor het geval er hulp vereist is.

Woningbezit Woonpartners

De Zuidrandflat met haar 220 ouderenwoningen past goed in de portefeuille-opbouw van Woonpartners. De corporatie heeft al flink wat woningen in de omgeving in bezit en de woningen van De Zuidrandflat sluiten hier goed bij aan. De komende tijd zal de behoefte aan betaalbare ouderenwoningen toenemen. Met het samengaan met de Zuidrandflat kan dit aanbod worden zeker gesteld.


Reacties